Muhasebe Sınavı Bilgisayarlı Muhasebe Programları (Muhasebe Paket Programları)

Bilgisayarlı Muhasebe Programları (Muhasebe Paket Programları)

       Muhasebede bilgisayar kullanımı, bilgisayarların ilk kullanım alanlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Esas olarak muhasebede bilgisayar kullanımı, muhasebe işlevlerini etkinleştirmek ve düzeyini yükseltmek şeklinde özetlenmektedir. Bu iş günümüzde büyük bir önem kazanmıştır. Artık işletmeler kullandıkları muhasebe paket programları ile bütün işlemleri kaydedip işlemekte ve istediği her türlü finansal tabloyu elde edebilmektedirler. Aslında bilgisayarlı muhasebe programları genel ihtiyaca yönelik hazırlanmakta olup, bu programlar, programlama işinde uzman firmalarca üretilmektedir. İşletmelerin özelliklerine göre farklı özelliklerde muhasebe programları bulunmaktadır.


       Bilgisayarlardan muhasebe alanında beklenen faydayı elde etmek için öncelikle uygun "Donanım" ve "Yazılım"ın belirlenmesi gerekmektedir.

       Günümüzde bilgi sistemlerinin alt yapısını oluşturan en önemli unsur teknolojik alt yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek kullanılan donanımlar gerekse de bilgisayar yazılımları günümüz bilgi sistemlerinin vazgeçilmez unsurlarıdır.


       Bilgisayar donanımı denilince akla ekran, veriş ünitesi (klavye), sistem ünitesi, fare (mouse) ve yazıcıdan oluşan bir kurgu gelir. Kurgunun doğru, uyumlu bir şekilde meydana getirilmesi işletmeler açısından önemlidir. İşletmede bilgisayara yaptırılacak işlerin çeşidi ve hacmi alınacak bilgisayar donanımını belirlemede en önemli faktörlerden biridir. Çünkü işin çeşidine ve büyüklüğüne dikkat edilmeden alınan bir bilgisayar, işletmenin hem zararına hem de verimsiz çalışmasına neden olabilmektedir. İşletmelerin, bilgisayarla yapacağı işlerin hacminin ve çeşidinin belirlenmesinde aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerekmektedir.

 • Eğer üretim / hizmet işletmesiyse, üretim miktarı (hacmi), süreci, mamul türü ve çeşitliliği (yelpazesi),
 • İşletmenin müşteri sayısı, bu sayının artma durumu,
 • Günlük satış ve işlem hacmi,
 • Peşin veya kredili satış miktarı, alacak devir hızı,
 • Çalışılan banka sayısı,
 • Muhasebede kullanılan hesap sayısı ve bunların kullanılış sıklığı,
 • Stok çeşidi, miktarı ve stok devir hızı,
 • Kullanılacak bilgisayar programının gerektirdiği bilgisayar kapasitesi,
 • Piyasada mevcut profesyonel programların gerektirdiği kapasite,

 

       Uygun donanımın belirlenmesinde işletmeler bu bilgilerin yanı sıra şuan ki duruma uygun alınan bilgisayarların gelişmelere, gelecekteki değişmelere ayak uydurup uyduramayacağını da dikkate almalıdır. Çünkü daha sonraları işe yaramayacak bir sistem işletmeye ek maliyet getirecek ve verimsizliğe neden olacaktır.
Bilgisayar donanımının seçiminde ayrıca bilgisayar satıcıları, bu konuda yayınlanan dergiler ve bilgisayar konusunda eğitim veren kurumlardan da yardım alınabilir.


       Bilgisayar sistemini seçerken bilgisayarla yapılan işlerin yanı sıra bu işler yapılırken kullanılan programlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Hatta bilgisayar seçimi kararı hazır program satan firma yetkilileri ile birlikte verilirse daha olumlu sonuçlar alınabilir. Çünkü hazır program satan firma, hazırladıkları programın en verimli bir şekilde hangi bilgisayarda ve nasıl işletilebileceğini daha iyi bilmektedir.


       Bilgisayar donanımı seçilirken dikkat edilecek bir başka önemli konu da servis ve yedek parçanın bolluğu ve kalitesidir. Her ne kadar firmalar bilgisayarların tamir ve bakım servislerini kurmak ve kurdurmak zorunda olsalar da, servislerin yaygınlığı ve yedek parçaların ucuzluğu da seçim kararında etkili olmaktadır.
Uygun donanımın seçilmesinden sonra donanımı çalıştıracak, bilgi işleme sürecini sağlayacak ve işletmenin diğer ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılımların (bilgisayar programlarının) belirlenmesi gerekmektedir. Yazılım konusunda işletmeler şu seçeneklerle karşı karşıyadırlar:

 • İşletme kendi yazılımını kendisi geliştirebilir (kendi bilgi-işlem elemanlarınca),
 • İşletme ihtiyaç duyduğu yazılımı dışarıdan sağlayabilir. Dışarıdan sağlanan yazılımlar ise iki biçimde gerçekleştirilebilir.

- İşletmeye özel yeni bir yazılım geliştirilebilir.
- Hazır (standart) paket programlardan ihtiyaca cevap veren birini tercih edilebilir.

 

       Yapılan araştırmalar göstermektedir ki içerde yazılım geliştirmenin maliyeti genellikle dışarıdan sağlamaktan daha yüksektir. Ayrıca istihdam edilen bilgi işlem personelinin konusunda yeterince uzman olmayışı yazılımdan beklenen yararın elde edilememesine, önemli düzeyde enerji ve zaman kaybına, dolayısıyla yüksek maliyete neden olmaktadır. Bu nedenle işletme uygun yazılım belirlemeye çalışırken "Dış Kaynak Kullanımı" imkanlarını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Bu bağlamda yapılacak bir "fayda / maliyet analizi" kesinlikle yararlı olmaktadır. İçeride yeni bir yazılım geliştirme ile dışardan sağlamanın fayda ve maliyetleri karşılaştırılmalı, dışarıdan sağlanması yönünde karar verilmesi durumunda da öncelikle "Hazır Paket Programlar (Yazılımlar) üzerinde durulmalıdır.

Bilgisayarın ilk dönemlerde olduğu gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanıcıların program yazma zorunluluğu günümüzde ortadan kalkmıştır. Dahası birden fazla kullanıcının ortak ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla "paket programlar" geliştirilmiştir. Zira ihtiyaca cevap veren hazır paket programları, çoğu durumda işletmeye özel yeni yazılımlar geliştirilmesinden daha az maliyetli olabilmektedir. Ayrıca yaygın kullanım alanı bulunmasının sağlandığı; eğitim ve öğrenimin kolay olması, basılı dokümanlarının bulunması, birçok noktada satış sonrası servislerinin bulunması ve en önemlisi uygulamanın ve sonuçlarının sınanmış olması v.b. üstünlükleri de karar vermede mutlaka göz önünde tutulması gereken konuların başında gelmektedir.


       Hazır paket programlarının tercih edilmesi eğilimi ile işletmeler birçok hazır program alternatifi ile karşı karşıya kalmaktadır. Hazır paket program seçimi işletmeler için son derece önemlidir. Özellikle maliyetler açısından kısa sürede bir değişiklik bile tepkiyle karşılanabilir. Bu ve benzeri nedenlerle iyi bir seçim için konuyla ilgili kitaplara, dergilere, bilgisayar satıcılarına, meslektaş önerilerine, ürün broşürlerine, internete, uzmanlara, meslekle ilgili yayınlara müracaat edilmeli ve bu konuda titiz bir araştırma yapılarak işletmeye ve donanıma en uygun program seçilmelidir.

 

Bilgisayarlı Muhasebe 

 


Bu haber 4641 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) 2011-2012 İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Yıllık Planı   05/10/2011 - 23:33 admin
2-) 2011-2012 Sermaye Piyasası Dersi Yıllık Planı   02/10/2011 - 15:24 admin
3-) Muhasebe ve Finansman Alanı Zümre ve Yıllık Planları   01/10/2011 - 23:47 admin
4-) 2011-2012 Maliyet Muhasebesi Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:42 admin
5-) 2011-2012 Bilgisayarda Ofis Programları Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:41 admin
6-) 2011-2012 Bilgisayarda Klavye Kullanımı Dersi Yıllık planı   01/10/2011 - 23:41 admin
7-) 2011-2012 Girişimcilik ve İşletme Yönetimi Dersi Yıllık planı   01/10/2011 - 23:42 admin
8-) 2011-2012 Dağıtım Dersi yıllık planı   30/09/2011 - 00:26 admin
9-) 2011-2012 İnşaat Muhasebesi yıllık planı   01/10/2011 - 23:43 admin
10-) 2011-2012 Muhasebe 1 Dersi yıllık planı (9 Modüllü)   01/10/2011 - 23:43 admin
11-) 2011 2012 Maliye Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:44 admin
12-) 2011-2012 İş ve Ticaret Hukuku Dersi yıllık plan   01/10/2011 - 23:44 admin
13-) 2011-2012 Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Yıllık Planı (ETA SQL)   01/10/2011 - 23:44 admin
14-) 2011-2012 Muhasebe 2 Dersi Yıllık Planı (6 Modüllü)   01/10/2011 - 23:44 admin
15-) 2011-2012 Mesleki Gelişim Dersi Yıllık Planı ( 9 Modüllü)   01/10/2011 - 23:45 admin
16-) 2011-2012 Şirketler Muhasebesi Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:45 admin
17-) 2011-2012 Muhasebe ve Finansman Alanı Yıllık Planları   24/09/2011 - 21:14 admin
18-) 2011-2012 Muhasebe ve Finansman Alanı Zümre   26/09/2011 - 00:26 admin
19-) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü TÜRMOB la Protokol İmzaladı   11/04/2011 - 23:42 admin
20-) 2011 Nisan Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği sağlık ve olağanüstü hal ataması (324 kişi)   09/04/2011 - 14:28 admin

Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan tüm bilgi ve belgelerin telif hakkı muhasebesinavi.com'a aittir.